CANAL DENUNCIA

Si desitja posar una denúncia pot omplir el següent formulari o enviar un mail a canaldenuncies@rett.cat. L’ Associació elaborarà un registre pertinent de la denúncia rebuda.

L’objectiu d’aquest canal és establir un sistema de gestió de denúncies que permeti identificar conductes irregulars a l’Associació Catalana de Síndrome de Rett.

A través d’aquest canal, poden enviar denúncies totes aquelles persones que estiguin relacionats íntimament amb l’associació: voluntaris, socis, donants, beneficiaris, proveïdors, etc…

A través d’aquest canal, podrà expressar la seva denúncia tant anònimament o no, però, per poder realitzar un seguiment adequat de la mateixa, se sol·licitarà informació per contactar amb vostè, sent seva la decisió de proporcionar-la o no. Tota persona que realitzi una denúncia tindrà la consideració d’informació confidencial i no es comunicarà sense un consentiment previ.

L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett es reserva el dret d’emprendre accions legals o disciplinàries contra qualsevol membre de l’òrgan de govern i / o junta de l’associació que prengui una represàlia contra l’emissor de la denúncia.

No obstant això, les dades de les persones que efectuin aquesta denúncia podrien ser facilitats tant a les autoritats administratives com a les judicials sempre que fossin requerits com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de la mateixa denúncia. La cessió de les dades serà sempre en compliment a la legislació sobre la LOPD.

Un cop rebuda una denúncia, es garantirà el dret a la intimitat, defensa i presumpció d’innocència de la persona a la qual va dirigida la denúncia. Es nomenaran una o diverses persones que gestionaran les denúncies rebudes.

Si hi ha un conflicte d’interessos es poden delegar en altres persones aquesta gestió. En qualsevol cas ni tresoreria ni presidència tindran aquest càrrec i serà una gestió interna.

La tramitació de les sol·licituds es realitzaran en el menor temps possible.

L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett es reserva el dret a no emetre una resposta en els següents casos:

 • Sol·licituds de dades i caràcter confidencial
 • Sol·licituds malicioses que vulnerin el criteri de bona fe. En aquest cas la Associació es reserva el dret a prendre mesures disciplinàries o d’una altra índole.

  Nom i Cognoms *

  Telèfon *

  Email *

  Comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat (requerit)

  SiNo : Estic d'acord amb l'enviament de comunicacions comercials


  * Accepto expressament i dono el meu consentiment perquè la comunicació enviada quedi incorporada a un fitxer del que és responsable Asociación Catalana del Síndrome de Rett. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD ), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

  En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i / o cancel·lació del tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals al Plaça de Josep Maria Claveria 1-2, 08005 Barcelona, o mitjançant un email a secretaria.rett@gmail.com