El pròxim dissabte 17 de setembre comencen les teràpies de l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett.

Ho fem, un any més, al Centre Civic Can Felipa de Barcelona.

Reprenem la nostra teràpia amb gossos, de la mà d’Itacan, la teràpia de musicoteràpia, de la mà de Ressò, i pròximament, la teràpia de Comunicació, de la mà de l’equip de Maria Traid.

Aquest any, l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett subvencionarà a 4 famílies la teràpia de gossos, a 16 famílies la teràpia de musicoteràpia i a 26 famílies la teràpia de comunicació.

El cost per les famílies de realitzar aquestes teràpies és 0.


TERÀPIES DE L’ASSOCIACIÓ

• Teràpia assistida amb gossos (ITACAN)

Activitats enfocades a treballar necessitats específiques dins de l’àmbit de la discapacitat (estimulació sensorial, estimulació cognitiva, psicomotricitat i sociabilització).

Amb la introducció d’un gos a una teràpia convencional, la motivació de l’usuari per realitzarla augmenta considerablement, d’aquesta manera els professionals aconsegueixen assolir els objectius amb major facilitat.

Amb una bona obediència i educació s’aconsegueixen uns forts vincles de comunicació amb l’animal basats en intercanvis previsibles i controlats, per tal que el gos de teràpia respongui sempre de manera apropiada a cadascuna de les situacions que es presentin.

Els beneficis de les Teràpies assistides amb gossos són nombrosos: milloren la relació de l’usuari amb l’entorn, milloren la sociabilització, són una excel·lent eina de motivació, redueixen la pressió arterial i l’estrés, brinden contacte físic, redueixen la resistència a la teràpia, fan augmentat l’autoestima, desinhibeixen a les persones, desenvolupen l‘empatia, trenquen la rutina, etc.

• Musicoteràpia (RESSÓ)

La musicoteràpia es defineix com l’aplicació dels elements musicals (melodia, harmonia, ritme) i dels paràmetres sonors, per un musicoterapeuta professional, per assolir objectius específics, obrir canals de comunicació i millorar la qualitat de vida.

La Musicoteràpia va ser recomanada pel pediatre suís Dr. Andreas Rett, que dóna el nom a aquesta patologia, ja que era una disciplina ben acceptada per les nenes Rett i és adequada per facilitar i motivar la interacció amb l’entorn.

Moltes famílies observen que les nenes tenen una gran sensibilitat davant de la música i que desperta les seves ganes de comunicar. Les sessions de musicoteràpia poden brindar a les nenes un espai perquè puguin trobar formes no verbals de comunicació, expressar emocions a través de la música i els sons, ampliar i agilitzar els seus moviments, i millorar-ne la qualitat de vida.

Beneficis: durant les sessions s’atorga a les nenes una atenció integral, tenint cura de tots els aspectes que formen part del seu benestar psicofísic i social. Per aquesta raó es treballaran les quatre àrees principals del desenvolupament: cognitiva, sensoriomotriu, comunicativa i emocional.

Per tant, si bé cada àrea té els seus objectius específics, les activitats hi actuaran de forma conjunta i coherent.

• Teràpia de comunicació

Eye-Tracking és un nou accés als sistemes de comunicació augmentativa i alternativa (CAA) per a les nenes amb Síndrome de Rett.

El projecte pretén oferir un servei socioassistencial, complementari als serveis públics, i dirigit a les nenes amb síndrome de Rett de Catalunya, implementant l’activitat d’estimulació EYE-TRACKING a la seu de l’entitat.

Una atenció directa mitjançant un servei d’estimulació comunicativa mitjançant una tecnologia innovadora de seguiment visual per a les persones amb absència de llenguatge, amb la qual es pretén recolzar i reforçar el treball en neurorehabilitació i desenvolupar al màxim les capacitats de les nenes Rett.

L’eye tracking permet fer un seguiment visual, amb l’ordinador com eina, per accedir a una forma de “comunicació” amb les nenes Rett. És un dispositiu pensat per a persones que no poden parlar, ni fer servir les mans. L’activitat consisteix en ensenyar a fer servir els ulls com a ratolí. A mesura que les afectades adquireixen més domini de la mirada, es fan més aprenentatges i s’aconsegueix una comunicació.

Aquesta tecnologia recull i analitza la informació dels moviments dels ulls de la persona afectada, possibilitant el control del ratolí en ordinadors i tauletes i el control del mòbil amb tan sols la mirada.

Actualment, l’activitat és quinzenal, amb sessions individuals de 40 minuts, dirigides per la logopeda Maria Traid, especialista en matèria.