RESERVA LA DATA!! El pròxim 11/03 a les 19:00 hores torna l’ESPAI RETT, per tractar de forma virtual temes del vostre interès amb els millors especialistes.

La propera edició aborda un tema molt rellevant: “La transició a la vida adulta“. Ho farem de la mà de Mercè Martret ValeroDirectora Tècnica del Centre Residencial “Fundació Aspronis”.

Els temes que es tractaran en aquesta Webinar són: les opcions de centres especialitzats per adults amb minusvalidesa, quins són els tràmits que s’han de fer, qui els ha de fer i quan, per tal d’accedir a una plaça de centre de dia.

També es tractarà l’accés de residència, els tipus de residència i les valoracions dels CAD tant l’EVO com la valoració per accedir a serveis residencials.

Per últim, es farà una introduccio del conveni firmat amb la Generalitat i el diferents centres amb qui tenim acord.

Ben aviat, us compartirem més informació per email.