INVESTIGACIÓ

Un dels nostres principals objectius és afavorir la recerca mèdica per poder aconseguir més respostes i tractaments mèdics per a poder la Síndrome Rett. Aquí compartim les novetats relatives a la recerca de la síndrome i els avanços aconseguits gràcies a ella.

Invertim en recerca: FINRETT

logo FinRett

FinRett és un fons destinat a finançar projectes de recerca per a la cura o millora de la síndrome de Rett.

Va sorgir en 2017 en el marc d’un Conveni de Col·laboració entre les Associacions Catalana i Espanyola de síndrome de Rett, per a donar sortida a la necessitat de dur a terme un projecte comú eficaç i transparent que unifiqués les recaptacions que les diferents associacions, organismes i particulars realitzen i que tenen com a fi la recerca científica de la síndrome de Rett.

La gestió d’aquests fons és duta a terme a través d’una Comissió de Seguiment formada per persones designades per les dues associacions i assessorades per un Comitè Científic, els components han estat elegits unànimement per la Comissió de Seguiment d’entre els professionals més destacats dins del món de la investigació genètica.

Projectes de recerca finançats per FinRett:

2020

Projecte guanyador de la 2ª convocatòria d’ajudes FinRett 2020 per a la recerca de la Síndrome de Rett

logo Universitat Miguel Hernandez

Universitat Miguel Hernández d’Elx, Alacant.

Investigador Principal: Salvador Martínez Pérez
Utilització de cèl·lules mesenquimals per rescatar defectes funcionals en Rett

Inversió: 27.000€ en total

2019

Projectes guanyadors de la 1ª convocatòria d’ajudes FinRett 2019 per a la recerca de la Síndrome de Rett

Inversió: 63.800€ en total (els dos projectes següents)

logo Institut de recerca Josep Carreras

Projecte guanyador número 1

Institut de recerca Josep Carreras

Investigadora Principal: Sonia Guil Domènech
“Transcriptòmica unicel·lular per a l’anàlisi de subtipus neuronals diferenciats en un model cel·lular humà de síndrome de Rett”

Visita a la Fundació Carreras

logo Universitat de València

Projecte guanyador número 2

Universitat de Valencia

Investigadora Principal: Carmen Agustín Pavón
“The endocannabinoid system and Rett syndrome: neuroanatomical, neurochemical and behavioural analyses”

Podeu obtenir més informació sobre els projectes a través d’aquest enllaç: https://www.finrett.org/programa_finrett

Enllaços de referència: