INVESTIGACIO

Un dels nostres principals objectius és afavorir la recerca mèdica per poder aconseguir més respostes i tractaments mèdics per a poder la Síndrome Rett. Aquí compartim les novetats relatives a la recerca de la síndrome i els avanços aconseguits gràcies a ella.

Invertim en recerca: FINRETT

FinRett és un fons destinat a finançar projectes de recerca per a la cura o millora de la síndrome de Rett.

Va sorgir en 2017 en el marc d’un Conveni de Col·laboració entre les Associacions Catalana i Espanyola de síndrome de Rett, per a donar sortida a la necessitat de realitzar un projecte comú eficaç i transparent que unifiqués les recaptacions que les diferents associacions, organismes i particulars realitzen i que tenen com a fi la recerca científica de la síndrome de Rett.

Enllaços de referencia: